Naujenes Novadpētniecības muzeja apmeklēšanas noteikumi

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 1. Naujenes Novadpētniecības muzeja [turpmāk tekstā – Muzejs]  apmeklēšanas noteikumi [turpmāk tekstā – Noteikumi] nosaka muzeja apmeklēšanas kārtību un kārtību kādā tiek apkalpoti muzeja apmeklētāji.
 2. Muzeju veido pamatekspozīcijas Skolas ielā 1, Naujenē un ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” un “Upānu” sēta  Slutišķu ciemā, Naujenes pagastā.
 3. Skolas ielā 1, Naujenē  ir izvietotas sekojošas pamatekspozīcijas: mākslas ekspozīcija „Latgales parīziete Valentīna Zeile”, dabas ekspozīcija „SirdsDaugava”, vēstures ekspozīcija „Poļu kultūras mantojums Daugavpils novadā” un etnogrāfijas ekspozīcijas „Turīga zemnieka istaba” un “Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”.
 1. Ārpusmuzeja  etnogrāfijas ekspozīciju „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” veido pamatekspozīcijas: „Vecticībnieku dzīvojamā māja” un „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā”
 1. Ārpusmuzeja etnogrāfijas  ekspozīciju „Upānu” sēta veido pamatekspozīcijas:  „Lūgšanu istaba”, „Galdnieka amats Latgalē 20. gadsimta 1. pusē” un „Lopkopība Latgalē 20. gadsimta 1. pusē”.
 1. Skolas ielā 1, [Naujenē]  apmeklētāji var saņemt sekojošus pakalpojumus:
 • Ekskursiju organizēšanu muzejā, dabas parkā “Daugavas loki” [Slutišķu vecticībnieku sādža, Markovas izziņu taka, Vasargališķu skatu tornis, Livonijas ordeņa viduslaiku Dinaburgas pils makets] un Juzefovas parkā [Juzefovas parks, Juzefovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca]
 • Gida pakalpojumus latviešu, krievu, latgaliešu valodā
 • Tūrisma informāciju
 • Iegādāties novada suvenīrus
 1. Bez pastāvīgajām ekspozīcijām muzejā darbojas izstādes, tematiskās izstādes no muzeja krājuma, informāciju par kurām var iegūt muzeja mājas lapā  www.naujenesmuzejs.lv

II EKSPOZĪCIJU DARBA LAIKS

Muzeja pamatekspozīcijas [Skolas iela 1, Naujene] 

oktobris – aprīlis

pirmdiena – piektdiena no  plkst. 8:00-16:30. Biļešu pārdošana līdz plkst. 16.00, Sestdiena, svētdiena- slēgts.

maijs – septembris

otrdiena – piektdiena  no plkst. 8:00-17:00, sestdienās no plkst. 9:00-17:30. Biļešu pārdošana līdz plkst. 17.00, svētdiena – slēgts

 Ārpusmuzeja ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” un “Upānu” sēta [Slutišķi, Naujenes c.]

oktobris – aprīlis

ekspozīcijas pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieteikuma apmeklētāju grupām no pirmdienas – piektdienai no  plkst. 8:00-16:00. Biļešu pārdošana līdz plkst. 15.30, Sestdiena, svētdiena- slēgts.

maijs – septembris

trešdiena – svētdiena no plkst. 10:00-18:00. Biļešu pārdošana līdz plkst. 17.30, pirmdiena, otrdiena- slēgts

2.3. Ekspozīciju darba laiks var tikt pagarināts vai samazināts, iepriekš  par to brīdinot.  Informācija par izmaiņām ekspozīciju darba laikā ir atrodamas muzeja mājas lapā www.naujenesmuzejs.lv.

2.4. Muzejs vai atsevišķas ekspozīcijas var būt slēgts apmeklētājiem sekojošos gadījumos: tehnisku iemeslu dēļ, slēgta pasākuma laikā vai sanitārās stundas/dienas laikā.

III NORĒKINĀŠANĀS KĀRTĪBA

3.1. Ieejas maksa, maksa par  muzejpedagoģisko nodarbību, radošo darbnīcu, ekskursiju vadīšanu tiek iekasēta pamatojoties uz Augšdaugavas novada domes 2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 1480 „Par Augšdaugavas  novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi”.

3.2. Viena ieejas biļete paredzēta vienam muzeja ekspozīciju apmeklējuma. Atkārtotam muzeja apmeklējumam tajā pašā dienā ir jāiegādājas jauna ieejas biļete.

3.3. Muzeja un ārpusmuzeja  ekspozīciju apmeklējumam abās vietās var iegādāties vienoto ieejas biļeti.  Darbojas arī ģimenes biļete.

3.4. Norēķināties par muzeja apmeklējumu un saņemtajiem pakalpojumiem var skaidrā naudā un ar pārskaitījumu .

3.5. Lai norēķinātos ar pārskaitījumu ir jānosūta pakalpojuma saņēmēja rekvizīti uz e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv, norādot apmeklētāju skaitu, to vecumu, kā arī pakalpojumus, par kuriem tiks veikta samaksa. Augšdaugavas  novada pašvaldības Centralās pārvaldes  grāmatvedība izrakstīs rēķinu, kurš tiks nosūtīts pakalpojuma saņēmējam elektroniski.

IV APMEKLĒTĀJU APKALPOŠANA

4.1. Apmeklētāju apkalpošanu muzejā veic vecākais muzeja speciālists, muzeja speciālists, ekspozīciju un izstāžu organizators un krājuma glabātājs.

4.2. Ekskursiju  apkalpošana notiek gan pēc iepriekšējās pieteikšanās, gan rindas kārtībā. Prioritāri tiek apkalpotas ekskursantu grupas vai individuālie apmeklētāji, kuri pieteikušies iepriekš.

4.3. Ekskursijas var pieteikt pa tālruņiem +371 654 71321, + 371 26532508  vai e-pastu: naujenesmuzejs@inbox.lv

4.3. Ekskursijas vadītājam ir tiesības samazināt  ekskursijas laiku šādos gadījumos:  

 • sakarā ar lielu apmeklētāju plūsmu vai ekskursijas kavēšanos un vēlu ierašanos;
 • pēc ekskursijas grupas vadītāja lūguma
 • ja ekskursija nebija iepriekš pieteikusies.

V EKSPOZĪCIJU UN IZSTĀŽU APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

5.1.  Iegādājoties ieejas biļeti apmeklētājs apņemas ievērot Noteikumus.

5.2. Apmeklētājiem ir tiesības apmeklēt ekspozīcijas to darba laikā un veikt eksponātu fotografēšanu un filmēšanu bez zibspuldzes;

5.3. Apmeklētājiem aizliegts:

– Ienākt ekspozīciju un izstāžu telpās ar liela izmēra somām, dzērieniem un ēdienu;

– Ienākt ekspozīciju un izstāžu telpās ar mājdzīvniekiem;

-Skraidīt, skaļi uzvesties un traucēt citiem apmeklētājiem;

-Aiztikt ar rokām eksponātus, kāpt aiz nožogojuma, radīt situācijas, kuras var apdraudēt eksponātu saglabātību;

-Atrasties ekspozīcijās un izstādēs alkohola vai narkotisko vielu reibumā;

– Smēķēt ekspozīcijās un to tuvumā;

– Ienākt dienesta un administrācijas telpās;

-Veikt video un foto filmēšanu ar profesionālu aprīkojumu bez administrācijas atļaujas;

– Veikt ekskursijas audio vai video fiksāciju;

– Izmantot sava gida pakalpojumus muzejā;

– Radīt situācijas, kurās muzeja personālam ir apgrūtināta citu apmeklētāju un tūristu grupu apkalpošana, gida pakalpojumu sniegšana;

5.4. Apmeklētāji kuri neievēro Noteikumus var tikt izraidīti no muzeja ekspozīcijām neatgriežot maksu par ieejas biļeti.

5.5. Apmeklētājiem ir jāsaglabā ieejas biļetes un jāuzrāda tās muzeja darbiniekam pēc pieprasījuma.

5.6. Apmeklētājiem jāievēro muzeja darba režīms un pēc muzeja darbinieku lūguma jāatstāj ekspozīciju un izstāžu zāles sakarā ar muzeja darba laika beigām.

5.7. Vecākiem, kuri apmeklē muzeju ar bērniem, ir pienākums kontrolēt savu bērnu uzvedību un nodrošināt, lai bērni ievērotu muzeja apmeklēšanas noteikumus.

Share