Muzeja apmeklēšanas noteikumi

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 1. Naujenes Novadpētniecības muzeja apmeklēšanas noteikumi [turpmāk tekstā – Noteikumi] nosaka Naujenes Novadpētniecības muzeja apmeklēšanas kārtību un kārtību kādā tiek apkalpoti muzeja apmeklētāji.
 2. Naujenes Novadpētniecības muzeju veido muzeja pamatekspozīcijas Skolas ielā 1, Naujenē un ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” Slutišķu ciemā, Naujenes pagastā.
 3. Naujenes Novadpētniecības muzejā Skolas ielā 1 ir izvietotas sekojošas pamatekspozīcijas:
 • Mākslas ekspozīcija „Latgales parīziete Valentīna Zeile”
 • Dabas ekspozīcija „SirdsDaugava”
 • Vēstures ekspozīcija „Poļu kultūras mantojums Daugavpils novadā”
 • Etnogrāfijas ekspozīcija „Turīga zemnieka istaba”
 1. Ārpusmuzeja ekspozīciju „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” Slutišķu ciemā veido 2 pamatekspozīcijas:
 • Etnogrāfijas ekspozīcija „Vecticībnieku dzīvojamā māja”
 • Etnogrāfijas ekspozīcija „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā”
 1. Naujenes Novadpētniecības muzejā [Skolas ielā 1] darbojas Dabas informācijas centrs, kurā apmeklētāji var saņemt sekojošus pakalpojumus:
 • Ekskursiju organizēšanu dabas parkā “Daugavas loki” [Slutišķu vecticībnieku sādža, Markovas izziņu taka, Vasargališķu skatu tornis, Livonijas ordeņa viduslaiku Dinaburgas pils makets]
 • Ekskursiju organizēšanu Juzefovas parkā [Juzefovas parks, Juzefovas Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca]
 • Ekskursiju organizēšanu Naujenes Novadpētniecības muzejā
 • Gida pakalpojumus latviešu, krievu, latgaliešu valodā
 • Tūrisma informāciju
 • Iegādāties Daugavpils novada suvenīrus
 1. Naujenes Novadpētniecības muzejā darbojas izstādes, tematiskās izstādes no muzeja krājuma, informāciju par kurām var iegūt muzeja mājas lapā  www.naujenesmuzejs.lv

II EKSPOZĪCIJU DARBA LAIKS

2.1. Naujenes Novadpētniecības muzeja pamatekspozīcijas [Skolas iela 1, Naujene]

oktobris – aprīlis

pirmdiena – piektdiena no  plkst. 8:00-16:30. Biļešu pārdošana līdz plkst. 16.00

Sestdiena, svētdiena- slēgts.

maijs – septembris

otrdiena – piektdiena  no plkst. 8:00-17:00, sestdienās no plkst. 10:00-17:00. Biļešu pārdošana līdz plkst. 16.30

svētdiena – slēgts

2.2. Ārpusmuzeja ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” [Slutišķi, Naujenes c.]

oktobris – aprīlis

ekspozīcijas pieejamas tikai pēc iepriekšēja pieteikuma apmeklētāju grupām no pirmdienas – piektdienai no  plkst. 8:00-16:00. Biļešu pārdošana līdz plkst. 15.30

Sestdiena, svētdiena- slēgts.

maijs – septembris

trešdiena – svētdiena no plkst. 10:00-18:00. Biļešu pārdošana līdz plkst. 17.30

pirmdiena, otrdiena- slēgts

2.3. Ekspozīciju darba laiks var tikt pagarināts vai samazināts, iepriekš brīdinot par to apmeklētājus un pieteiktās ekskursijas.  Informācija par izmaiņām ekspozīciju darba laikā ir atrodamas muzeja mājas lapā www.naujenesmuzejs.lv.

2.4. Muzejs vai atsevišķas ekspozīcijas var būt slēgts apmeklētājiem sekojošos gadījumos:

2.4.1 tehnisku iemeslu dēļ;

2.4.2 slēgta pasākuma laikā;

2.4.3. sanitārās stundas vai dienas laikā.

III NORĒKINĀŠANĀS KĀRTĪBA

3.1. Ieejas maksa, maksa par  muzejpedagoģisko nodarbību, radošo darbnīcu, ekskursiju vadīšanu, kā arī telpu nomu u.c. muzeja pakalpojumiem tiek iekasēta pamatojoties uz  Daugavpils novada domes 2016. gada 10. marta lēmumu Nr. 200 „Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem”.

3.2. Viena ieejas biļete paredzēta vienam muzeja ekspozīciju apmeklējuma. Atkārtotam muzeja apmeklējumam tajā pašā dienā ir jāiegādājas jauna ieejas biļete.

3.3. Naujenes Novadpētniecības muzeja pamatekspozīciju Skolas ielā 1, Naujenē un ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” apmeklējumam var iegādāties vienoto ieejas biļeti. Biļeti var iegādāties abās vietās. Muzejā darbojas arī ģimenes biļete.

3.4. Norēķināties par muzeja apmeklējumu un saņemtajiem pakalpojumiem var skaidrā naudā un ar pārskaitījumu.

3.5. Lai norēķinātos ar pārskaitījumu ir jānosūta pakalpojuma saņēmēja rekvizīti uz e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv, norādot apmeklētāju skaitu, to vecumu, kā arī pakalpojumus, par kuriem tiks veikta samaksa. Daugavpils novada Kultūras pārvaldes grāmatvedība izrakstīs rēķinu, kurš tiks nosūtīts pakalpojuma saņēmējam elektroniski.

IV APMEKLĒTĀJU APKALPOŠANA

4.1. Apmeklētāju apkalpošanu muzejā veic vecākais muzeja speciālists, muzeja speciālists, ekspozīciju un izstāžu organizators un krājuma glabātājs.

4.2. Ekskursiju  apkalpošana notiek gan pēc iepriekšējās pieteikšanās, gan rindas kārtībā. Prioritāri tiek apkalpotas ekskursantu grupas vai individuālie apmeklētāji, kuri pieteikušies iepriekš.

4.3. Ekskursijas var pieteikt pa tālruņiem +371 654 71321 [Lattelecom], + 371 26532508 [LMT]  vai e-pastu: naujenesmuzejs@inbox.lv

4.3. Ekskursijas vadītājam ir tiesības samazināt  ekskursijas laiku šādos gadījumos:

4.3.1. sakarā ar lielu apmeklētāju plūsmu;

4.3.2. sakarā ar ekskursijas kavēšanos un vēlu ierašanos;

4.3.3. pēc ekskursijas grupas vadītāja lūguma;

4.3.4. ja ekskursija nebija iepriekš pieteikusies.

V EKSPOZĪCIJU UN IZSTĀŽU APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

 1. Iegādājoties ieejas biļeti apmeklētājs apņemas ievērot Noteikumus.
 2. Apmeklētājiem ir tiesības apmeklēt ekspozīcijas to darba laikā un veikt eksponātu fotografēšanu un filmēšanu bez zibspuldzes;
 3. Apmeklētājiem aizliegts:

7.1. Ienākt ekspozīciju un izstāžu telpās ar liela izmēra somām, dzērieniem un ēdienu;

7.2. Ienākt ekspozīciju un izstāžu telpās ar mājdzīvniekiem;

7.3. Skraidīt, skaļi uzvesties un traucēt citiem apmeklētājiem;

7.4. Aiztikt ar rokām eksponātus, kāpt aiz nožogojuma, radīt situācijas, kuras var apdraudēt eksponātu saglabātību;

7.5. Atrasties ekspozīcijās un izstādēs alkohola vai narkotisko vielu reibumā;

7.6. Smēķēt ekspozīcijās un to tuvumā;

7.7. Ienākt dienesta un administrācijas telpās;

7.8. Veikt video un foto filmēšanu ar profesionālu aprīkojumu bez administrācijas atļaujas;

7.9. Veikt ekskursijas audio vai video fiksāciju;

7.10. Izmantot sava gida pakalpojumus muzejā;

7.11. Radīt situācijas, kurās muzeja personālam ir apgrūtināta citu apmeklētāju un tūristu grupu apkalpošana, gida pakalpojumu sniegšana;

 1. Apmeklētāji kuri neievēro Noteikumus var tikt izraidīti no muzeja ekspozīcijām neatgriežot maksu par ieejas biļeti.
 2. Apmeklētājiem ir jāsaglabā ieejas biļetes un jāuzrāda tās muzeja darbiniekam pēc pieprasījuma.
 3. Apmeklētājiem jāievēro muzeja darba režīms un pēc muzeja darbinieku lūguma jāatstāj ekspozīciju un izstāžu zāles sakarā ar muzeja darba laika beigām.
 4. Vecākiem, kuri apmeklē muzeju ar bērniem, ir pienākums kontrolēt savu bērnu uzvedību un nodrošināt, lai bērni ievērotu muzeja apmeklēšanas noteikumus.
Share