ĪSTENOTS PROJEKTS “SLUTIŠĶU CIEMA VECTICĪBNIEKU KULTŪRAS MANTOJUMA IZZINĀŠANA, ATPAZĪSTAMĪBAS VEICINĀŠANA UN INTEGRĒŠANA MUZEJA IZGLĪTOJOŠAJĀS AKTIVITĀTĒS”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *