Cenrādis 2023. gadam

Ieejas maksa, ekskursijas, muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas Naujenes Novadpētniecības muzejā

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Skaits Cena (euro)
1.1. Tematiskā ekskursija muzejā grupai no 1 līdz 10 cilvēkiem 4,50
1.2. Tematiskā ekskursija muzejā grupai no 11 līdz 35 cilvēkiem 7,00
1.3. Tematiska ekskursija ārpus muzeja (pa 1 apskates objektu/maršrutu) grupai no 1 līdz 35 cilvēkiem 7,00
1.4. Ieejas biļete Naujenes Novadpētniecības muzeja   apmeklējumam- pieaugušajiem- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem- ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugussie, maksimāli 5 skolas vecuma bērni līdz 18 gadiem) 1 personai1 personai

1 ģimene

1,50

1,00

4,00

1.5. Ieejas biļete ārpusmuzeja ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” apmeklējumam:- pieaugušajiem- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem- ģimenes biļete ( maksimāli 2 pieaugussie, maksimāli 5 skolas vecuma bērni līdz 18 gadiem) 1 personai1 personai

1 ģimenei

1,50

1,00

4,00

1.6. Vienotā ieejas biļete Naujenes Novadpētniecības muzejā un ārpusmuzeja ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”- pieaugušajiem- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem 1 personai1 personai 2,50

1,50

1.7. Muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas vadīšana:- pieaugušajiem- mācību iestāžu audzēkņiem 1 personai1 personai 1,50

1,00

Telpu un teritorijas aprīkojuma izmantošana pasākumu organizēšanai

Nr.p/k Telpas Platība, m2  Laiks Cena ar PVN(euro)
2.1. Radošo darbnīcu telpa 43 par 1 stundu 15,00
2.2. Mākslas galerijas telpa 65 par 1 stundu 15,00
2.3. Dabas informācijas centra telpa 72 par 1 stundu 15,00
2.4. Nojumes ārpusmuzeja ekspozīcijas “Slutišķu vecticībnieku lauku sētā” teritorijā 20 par 1 pasākumu 5,00

 Citi maksas pakalpojumi

Nr.p/k Pakalpojuma nosaukums Laiks Cena ar PVN(euro)
3.1. Naujenes Novadpētniecības muzeja un ekspozīcijas “Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” telpu izmantošanu fotografēšanai vai filmēšanai ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem mērķiem par 1 foto-grafēšanas vai filmēšanas reizi 15,00

Naujenes Novadpētniecības muzeja  krājuma un zinātniskā arhīva materiālu izmantošana

Nr.p/k Pakalpojuma nosaukums Skaits Cena ar  pievienotās vērtības nodokli(euro)
3.1. Muzeja krājuma materiālu kopēšana un muzeja krājuma priekšmeta digitālā attēla izdrukāšana, ko veic muzeja specialists muzeja telpās (formāts A4, melnbalta izdruka) 1 lapa 0,40
3.2. Muzeja krājuma vienību skenēšana (formāts A4) un ierakstīšana klienta datu nesējā 1 lapa 1,00
3.3. Muzeja krājuma priekšmeta izmantošana publicēšanai  komerciālos nolūkos, t.sk.televīzijā un kino 1 vienība 5,00
3.4. Zinātniskā arhīva materiālu kopēšana (formāts A4, melnbalta izdruka ) 1 lapa 0,10
3.5. Zinātniskā arhīva materiālu skenēšana (formāts A4 ) un ierakstīšana klienta datu nesējā 1 lapa 0,20

Bezmaksas ieeja muzejā

  • Pirmskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem)
  • Pedagogiem, kas pavada bērnu grupu vai izglītojamo grupu.
  • Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem).
  • Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un viena pavadošā persona, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti.
  • Vadītājam (gidam), kas pavada tūristu grupu (ne mazāku par 15 cilvēkiem)
  • Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību) un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti).
  • Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti).
  • Muzeja bezmaksas apmeklējums visām apmeklētāju grupām Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” laikā, izstāžu atklāšanas un pasākumu laikā, kā arī Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijās Skolas ielā 1, Naujene, Naujenes pagasts, katra mēneša pēdējā ceturtdienā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim

 

 

 

 

 

Share