Vēsture

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība, viens no nedaudzajiem pašvaldības muzejiem Latvijā, kas akreditēts uz 10 gadiem.

2017. gadā muzejs svin pilngadības svētkus. 21 gadu atpakaļ – 1996. gada 29. maijā Naujenes pagasta padome pieņēma lēmumu par muzeja izveidošanu. Muzeja pastāvēšanas laikā ir paveikts daudz: savākti vairāk kā 20000 eksponāti, izveidotas pastāvīgās ekspozīcijas, tai skaitā Daugavpils novada lepnums – tēlniecei Valentīnai Zeilei veltīta mākslas ekspozīcija, apmeklētājiem piedāvātas daudzveidīgas tematiskās izstādes, izglītojošas muzejpedagoģiskas programmas, radošās darbnīcas un pasākumi.

Pēc izveidošanas muzejs atradās Lociku ciemā, Naujenes kultūras nama, vēlāk Lāču pamatskolas telpās.  2005. gadā muzejs tika pārcelts uz Naujenes ciemu. Pašreizējās muzeja ēkas būvniecība  uzsākta 1933. gada 2. oktobrī. Sākotnēji ēka celta Naujenes pagasta nama vajadzībām.  No 1949. gada līdz 2005. gadam ēkā atradās Naujenes pamatskola, bet nu jau 10 gadus atrodas muzejs.

2013. gadā, pateicoties Daugavpils novada domes un Lauku atbalsta dienesta finasējumam, muzejā pabeigti vērienīgi renovācijas darbi.

2014. gadā muzejā tika realizēti 2 pārrobežu sadarbības projekti, kuru rezultātā tapa modernas ekspozīcijas un izveidots Dabas informācijas centrs.

2015. gadā  pabeigta Eiropas Lauksaimniecības fonda  lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītā projekta „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” realizācija. Projektu līdzfinansēja Daugavpils novada dome. Projekta ietvaros ir saglabāts, atjaunots un restaurēts unikāls vecticībnieku kultūras mantojums un 2015. gadā izveidota Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcija „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”. Ņemot vērā vēsturiskās izpētes rezultātus, atjaunots slēgtais pagalms ar koka žogu un goda vārtiem, pagalmā izrakta aka ar svērteni. Vadoties pēc fotogrāfijām un vēstures avotiem atjaunoti kūts un šķūnis, kuros izvietota ekspozīcija „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā”.

2017. gadā realizēts Valsts kultūrkapitāla projekts “Tēlnieces Valentīnas Zeiles dzīves karnevāls: Naujene-Rīga-Parīze”. Projekta rezultātā ir izveidota ārpusmuzeja biogrāfiskā izstāde „Dzīves karnevāls: Naujene – Rīga – Parīze”, kurā pēc hronoloģiskā principa tika apkopots mākslinieces dzīves gājums, atklāta daudzšķautnainā mākslinieces personība (tēlniece, skolotāja, dzejniece utt…) un parādīta V.Zeiles ietekme Latvijas un Francijas mākslā, ilustrējot nozīmīgākos sasniegumus. Izstādē izmantoti muzeja krājuma materiāli – fotogrāfijas, dokumenti, rokraksti un mākslinieces sarakste. Jāatzīmē, ka biogrāfiskā izstāde tika izvietota nevis muzeja telpās, bet muzeja teritorijā [Naujene, skolas iela1] tāpēc tā ir pieejama apmeklētājiem par brīvu jebkurā laikā, neatkarīgi no muzeja darba laika.

Esat laipni gaidīti lielākajā un modernākajā Daugavpils novada muzejā!

    

   _DSC0650

Share