Misija

Muzeja misija ir:

Vairot iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada bagāto kultūras mantojumu, saglabājot un popularizējot Naujenes pagasta, tā tuvākās apkārtnes un aizsargājamā ainavu apvidus „Augšdaugava”  kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītas nemateriālās un materiālās kultūras liecības, īpašu uzmanību pievēršot tēlnieces Valentīnas Zeiles un vecticībnieku kultūras mantojumam, vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, dažādu novada vēsturisku kolekciju veidošanai un tūrisma attīstībai.

Muzeja funkcijas ir:

  • Naujenes pagasta un tā tuvākās apkārtnes materiālo un nemateriālo kultūras, mākslas un vēstures vērtību komplektēšana, dokumentēšana un saglabāšana;
  •  Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas izpēte;
  •  Kultūrizglītības procesa nodrošināšana, Muzeja krājuma popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar Muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;
  •  Augšdaugavas novada attīstības plānam atbilstošas Muzeja kultūras politikas izstrāde un īstenošana.

 

Share