Krājums KRĀJUMA VEIDOŠANA

Muzejs veido krājumu atbilstoši misijai un muzeja darbības mērķim. Ar krājuma palīdzību muzejs pēta, parāda un popularizē dažādām vecuma un interešu grupām atbilstošā veidā Augšdaugavas novada veidošanos un attīstību, uzsverot gan lokālās īpatnības un vērtības, gan nesaraujamo vienību un kopsakarības ar visas valsts (atsevišķos gadījumos arī ar Eiropas un pasaules) vēsturi.

Galvenie uzdevumi krājuma darbā 2017.- 2026. gadam:

  • Nodrošināt muzeja krājuma kvalitāti;
  • Veidot muzeja krājumu atbilstoši perspektīvā plānotajiem jaunajiem muzeja produktiem;
  • Nodrošināt muzeja krājuma darba organizāciju atbilstoši MK noteikumiem Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeja krājumu”, t.sk. muzeja krājuma saglabāšanu un atbilstošus mikroklimata apstākļus krātuvēs un ekspozīcijās;
  • Paplašināt muzejā esošās kolekcijas: Valentīnas Zeiles darbu, darbarīku, numismātikas, tekstīliju kolekcijas un veikt to zinātnisko inventarizāciju;
  • Veidot vecticībnieku sadzīves priekšmetu kolekciju;
  • Paplašināt krājuma izmantošanas iespējas palielinot krājuma eksponējamo priekšmetu skaitu;
  • Paredzēt iespējas krātuvju platības paplašināšanai: izveidot atklāto lielgabarīta etnogrāfisko priekšmetu krātuvi Slutišķos, ekspozīcijas „Zirgvilkmes darbarīki Daugavpils novadā” šķūņa daļā vai piesaistīt projekta līdzekļus jaunas krātuves izbūvei.

    

Krājumu veidošana notiek atbilstoši muzeja misijai un muzeja darbības mērķiem. Ar krājuma palīdzību muzejs pēta, parāda un popularizē dažādām vecuma un interešu grupām atbilstošā veidā Augšdaugavas novada, it īpaši Naujenes pagasta veidošanos un attīstību, uzsverot gan lokālās īpatnības un vērtības, gan kopsakarības ar visas valsts [atsevišķos gadījumos arī ar Eiropas un pasaules] vēsturi.  Krājums sastāv no pamatkrājuma un palīgkrājuma. Pamatkrājumā un palīgkrājumā ietilpst dažādas kolekcijas, nozīmīgākās no kurām ir tēlnieces Valentīnas Zeiles kolekcija, Vecpils pēddziņu grupas „Poisk- 30” kolekcija, naudas, darbarīku, dvieļu  kolekcijas.

IMG_8095  IMG_8037 IMG_8030

 

Informācija par Naujenes Novadpētniecības muzeja krājumu ir pieejama  Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā (NMKK) pēc adreses https://www.nmkk.lv

Kopkatalogs  ir visu Latvijas akreditēto muzeju (valsts, pašvaldību un privāto/autonomo muzeju) krājuma priekšmetu katalogs.

NMKK piedāvā:
– Meklēt vai pārlūkot priekšmetus, muzejus, kolekcijas;
– Iegūt pamatinformāciju par muzeja priekšmetiem;
– Aplūkot muzeja priekšmetu attēlus;
– Uzzināt par izstādēm muzejos;
– Nosūtīt e-kartīti;
– Veidot savas izlases;
– Iegādāties priekšmetu maksas datnes;

NMKK datu fiksācijas, publicēšanas, publiskošanas, reproducēšanas un/vai cita veida izplatīšanas gadījumā atsauce uz muzeju ir obligāta.

Share