Muzejpedagoģiskās programmas un lekcijas

MUZEJPEDAGOĢISKĀS NODARBĪBAS

2021. gadā Naujenes Novadpētniecības muzejs aicina piedalīties skolēnus 2 muzejpedagoģiskās nodarbībās. Tā ir iespēja apmeklēt muzeja ekspozīcijas, iepazīt krājuma materiālus un tematiskās izstādes, papildināt vēstures un vizuālās mākslas stundās apgūto.

Muzejpedagoģiskā nodarbība „Latgales parīziete Valentīna Zeile” [1. -12. klase] iepazīstina ar Naujenes Novadpētniecības muzeja mākslas ekspozīciju „Latgales parīziete Valentīna Zeile”, atvērto krājumu “Valentīnas Zeiles darbnīca” un izstādi „Dzimtas mantojums”, Latvijas tēlniecības spožo meistari Valentīnu Zeili. Pēc iepazīšanās ar videodemonstrējumu, kā V. Zeile veido skulptūras, katrs varēs iepazīt savas veidošanas spējas, sajust māla dziedinošo spēku un veidot māla figūriņas. Pēc darbnīcas katrs var paņemt līdzi paša rokām veidoto darbu. 

IMG_0121 IMG_0079 IMG_0015

Nodarbības ilgums: 40 min. Iepriekšēja pieteikšanās  ir obligāta. Dalības maksa: 1 EUR no skolēna. Būsiet mīļi gaidīti! Nodarbība tiek organizēta Naujenes Novadpētniecības muzejā,  Skolas ielā 1, Naujenē.

Muzejpedagoģiskā nodarbība „Tradicionālās amatu prasmes Latgales zemnieka sētā” [1. -4. klase] izstrādāta projektā ENI–LLB–1–216 „Seno amatu jaunā dzīve”.  Programmas saturs balstīts 2 izstādēs – „Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā” un „Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā”. Nodarbību pamatā ir stāsts par vakarēšanu Latgales zemnieka sētā.

Vēl 20. gadsimta sākumā dažādas amatu prasmes tika pārmantotas no paaudzes paaudzē vakarēšanas laikā. Vakarēšana jeb suprātkas bija sena tradīcija, kad ļaudis rudens un ziemas vakaros sanāca vienkopus pastrādāt un atpūsties. Vakarēšanā bija pārstāvētas vairākas paaudzes, līdz ar to var runāt par īpašu zemnieku darba skolu, kurā vecākā paaudze jeb pieredzes bagātākie ļaudis apmācīja bērnus un jaunatni dažādos mājās veicamos darbos un amatos, vienlaikus nodrošinot plašāku lokālo tradicionālo amatu prasmju pārnesi un izplatību ne tikai dzimtas, bet pat kaimiņu ciemu ietvaros. Vakarēšanas laikā  „skolēni” un „skolotāji” bieži mainījās lomām, ļaujot prātam meklēt atziņas ikdienas vērojumos. 

Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, Latgales zemnieka sētu, tās jēdzienu un arhitektūru. Ar dažādu uzdevu starpniecību tiek piedāvāts izpētīt cimdu un zeķu rakstus, austas segas un jostas, klūgu pinumus, ka arī izprast kokamatniecības un podniecības nozīmi lauku sētā, soli pa solim iepazīt vilnas apstrādes procesu. 

Programmas ietvaros paredzēta darbošanās izmantojot darba burtnīcu. Digitālā veidā darba burtnīca ir pieejama muzeja mājas lapā http://naujenesmuzejs.lv/projekta-rezultati/. To var bezmaksas lejupielādēt jebkurš interesents un izmantot ne tikai muzejā, bet arī ģimenē, runājot par senču dzīvesveidu un senajām amatu prasmēm. Burtnīca rosina bērnu pastavīgi pētīt, izzināt, novērot un pārdomāt ekspozīcijās un izstādēs redzēto, vienlaikus ļaujot radoši izpausties pildot uzdevumus.

 

Nodarbības ilgums: 1 stunda. Iepriekšēja pieteikšanās  ir obligāta. Dalības maksa: bezmaksas. Līdzi jāņem izdrukāta darba burtnīca. Nodarbība tiek organizēta Naujenes Novadpētniecības muzejā, Skolas ielā 1, Naujenē. Būsiet mīļi gaidīti!

LEKCIJAS

Naujenes Novadpētniecības muzejs piedāvā lekciju ciklu „Daugavpils novads Latvijas simtgadē: likteņskaitļi”, kurā stāstīsim par personībām un vēsturē nozīmīgiem notikumiem, kā tie atbalsojās Daugavpils novada politiskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē.

Četras lekcijas ir veltītas mūsu novadniecei – medaļu māksliniecei Valentīnai Zeilei: „1937: Latvijas tēlniecības personība – medaļu māksliniece V. Zeile”,„1971: Āfrika manā sirdī”, „1982: Latvija – Francija; Latvijas māksla Parīzē”, „1996: V. Zeiles darbu „atgriešanās” Naujenē”. Tā ir iepazīšanās ar Naujenes Novadpētniecības muzeja tēlniecības darbu kolekciju un intriģējošs stāsts par mākslinieces personību, liktenīgo ceļojumu uz Āfriku, par māksliniecei nolemto ceļu uz Parīzi un iekļaušanos Francijas mākslas vidē.

Mērķauditorija: 1.-12.klašu skolēni. Nodarbības ilgums: 1 stunda. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.

Livonijas ordeņa viduslaiku bruņinieku Dinaburgas pils vēstures lappusēs ieskatīsimies lekcijā „1275: Dinaburgas pils; Latvijas otrās lielākās pilsētas – Daugavpils pilsētas dibināšana” un varēsim apmeklēt pils vēsturisko atrašanās vietu –  Dinaburgas pilskalnu.

Mērķauditorija: 1.-12.klašu skolēni. Nodarbības ilgums: 1 -2 stundas. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta

Lekcijas „1986: Daugavpils HES celtniecība; Slutišķu sādžas kultūrvēsturiskais mantojums” un „1991: Barikādes; Latvijas kinoleģenda – A. Slapiņš” ļaus ieskatīties mūsu tautas atmodas ceļā uz Latvijas valsts atjaunošanu, par vērtībām, kas iznestas caur sāpēm un saglabātas, par idejiski stipriem cilvēkiem.

Mērķauditorija: 5.-12.klašu skolēni. Nodarbības ilgums: 1 -2 stundas. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta

Latviešu tautas izdzīvošanas māksla izsūtījumā, zaudētas mājas, bērnības rūgtā garša svešumā, svešas varas šķirti likteņi un neaizmirstamas atmiņas ir apkopotas lekcijās „1941: Latvijas inteliģences deportācijas [mākslinieces S. Linartes bērnības atmiņu stāstījums]” un „1949: iedzīvotāju deportācijas Latvijā un Daugavpils novadā”.

Mērķauditorija: 5.-12.klašu skolēni. Nodarbības ilgums: 1 stunda. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta

Lekcijas var papildināt ar izzinošām ekskursijām Naujenes Novadpētniecības muzejā un dabas parkā „Daugavas loki”. Būsiet mīļi gaidīti! 

IMG_0132 DSC_0001 

   IMG_0077  IMG_0093

 

Share